راهنمای انتخاب کد تینت

[ بر اساس رنگ پوستتون کد تینت خود را انتخاب کنید ]

تست رنگ تینت روی دست

تست رنگ تینت روی دست

کد ۰۲ - آلبالویی

کد ۰۲ - آلبالویی

کد ۰۱ - توت فرنگی

کد ۰۱ - توت فرنگی

کد لیدی - رز

کد لیدی - رز

ثبت سفارش در واتساپ